Insight:
Generatieve AI

GPT-4, Gemini, Claude 3, Devin, Llama 3, Mixtral: de lijst met AI-modellen groeit met de dag. Hier presenteren we analyses, achtergronden en actuele ontwikkelingen over GenAI en de diverse toepassingen ervan. De bestaande Large Language Models (LLM's) richten zich elk op een eigen niche, wat een open benadering nodig maakt. Vermoedelijk gaan we de multi-modelstrategie dus nog veelvuldig zien.
Zonder data is AI niks, dus het is belangrijk om de juiste keuzes te maken over waar je die data onderbrengt (bijvoorbeeld een private cloud) en welke soort AI je hierop traint. Als het om bedrijfseigen data gaat, kun je eventueel met een kleiner model toe, met minder parameters. RAG (Retrieval-Augmented Generation) is bijzonder geschikt voor het trainen van AI's op zulke data. Met deze Insight hopen we IT-professionals in staat te stellen de juiste keuzes te maken op deze gebieden.